Đấu giá

Đấu giá

Đang đấu giá

Đã đấu giá

Hướng dẫn đấu giá

Doanh nghiệp bán đấu giá Doanh nghiệp chủ sở hữu Sàn Mã Giao dịch Giá khởi điểm Khối lượng chào bán Thời gian đấu giá Chi tiết
Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk HSX DRI 18,000 23,399,200 2022-07-04 Chi tiết
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần HSX AFX 19,700 7,181,650 2022-07-18 Chi tiết
Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước HSX 75,285,000,000 1,937,770 2022-07-18 Chi tiết
Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước HSX VXB 138,117,000,000 2,014,626 2022-07-19 Chi tiết