Đấu giá

Đấu giá

Đang đấu giá

Đã đấu giá

Hướng dẫn đấu giá

Doanh nghiệp bán đấu giá Doanh nghiệp chủ sở hữu Sàn Mã Giao dịch Giá khởi điểm Khối lượng chào bán Thời gian đấu giá Chi tiết
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam UPCOM PGB 21,300 120,000,000 2023-04-07 Chi tiết
Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam HOSE LPB 22,908 140,501,644 2023-04-21 Chi tiết