Đội ngũ lãnh đạo

Ông TRỊNH HOÀI GIANGTỔNG GIÁM ĐỐC

2020 – hiện tại Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Chứng khoán HSC
2007 – 2019 Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Chứng khoán HSC
2010 – hiện tại Phó Chủ tịch Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam
2005 – 2007 Giám đốc Nghiệp vụ Dragon Capital Markets Limited (DC)
2003 – 2005 Học MBA tại Hoa Kỳ, học bổng Fulbright
2001 – 2003 Chuyên viên tín dụng Ngân hàng Vietcombank
1995 – 2001 Chuyên viên kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng Vietcombank

Ông LÊ CÔNG THIỆNPHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hiện tại Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Điều hành khối Khách hàng Cá nhân Công ty Chứng khoán HSC
2010 – 2012 Giám đốc Điều hành khối Khách hàng Cá nhân Công ty Chứng khoán HSC
2008 – 2010 Giám đốc Khối Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, ANZ Việt Nam
2007 – 2008 Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Chợ Lớn
2004 – 2007 Giám đốc Khối Tài trợ thương mại - Thanh toán Quốc tế, ANZ Việt Nam
1998 – 2004 Giám đốc Bán hàng, Giám đốc Sản phẩm Tài trợ Thương mại - Thanh toán Quốc tế Citigoup/Citibank
1996 – 1998 Giám đốc Quan hệ khách hàng Deutsche Bank AG Tp. HCM, Việt Nam
1992 – 1996 Cán bộ tín dụng Ngân hàng Vietcombank, Việt Nam

Ông CHRISTOPHER LAWRENCE HUNTGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – KHỐI NGHIÊN CỨU

2019 - Hiện tại Giám đốc Điều hành - Khối Nghiên Cứu, HSC
2017 - 2019 Cố vấn Cấp cao tại Anh 
2014 - 2016 Giám đốc Điều hành Cao cấp – Khối Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm khu vực Hồng Kông, CIMB.
2004 - 2012 Giám đốc Điều hành Cao cấp khu vực Châu Á, Macquarie Securities Group.
2000 - 2004 Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á, HSBC Securities.
1995 - 2000 Giám đốc Điều hành  khu vực Châu Á, Indosuez Wi Carr.
1989 - 1995

Phó Giám đốc, Điều hành Quỹ đầu tư khu vực Châu Á, Foreign & Colonial, Luân Đôn

   

Ông STEPHEN JAMES MCKEEVERGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – KHỐI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

2018 – nay Giám đốc Điều hành – Khối Khách hàng Tổ chức, HSC
2014 – 2016 Giám đốc bán hàng khu vực Châu Á, Mizuho Securities Asia
2009 – 2013 Giám đốc kinh doanh khu vực Hong Kong, Ngân hàng Standard Chartered
2006 – 2009 Giám đốc bán hàng tổ chức khu vực Châu Á, Goldman Sachs Asia
2005 – 2006 Giám đốc bán hàng tổ chức khu vực Châu Á, Lehman Brothers Asia 
1999 – 2005 Giám đốc Nghiên cứu truyền thông và Nghiên cứu khách hàng khu vực Châu Á, Lehman Brothers Asia 
   

Ông PHẠM NGỌC BÍCHGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - KHỐI TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

2016 – hiện tại

Giám đốc Điều hành - Khối tài chính Doanh Nghiệp HSC

   
2010 – 2014 Giám đốc Điều hành - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2007 – 2009 CEO - Công ty Prudential / Quản lý quỹ Eastspring Việt Nam
1994 – 2007 Giám đốc và Giám đốc Phụ trách công ty Quản lý Tài sản toàn cầu CIBC, Canada, Hồng Kông

 

Ông BẠCH QUỐC VINH GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KHU VỰC PHÍA BẮC

2007 – hiện tại Giám đốc Điều hành khu vực phía Bắc Công ty Chứng khoán HSC
2000 – 2007 Trưởng nhóm Kinh doanh, Trưởng Ban Kinh doanh chi nhánh tại Hà Nội, Giám đốc văn phòng Tổng Đại lý Prudential tại Nghệ An và Hà Tĩnh
1997 – 2000 Giám đốc bán hàng tại Coca Cola Hà Nội

Ông LÊ ANH QUÂNGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – PHÁT TRIỂN QUAN HỆ HỢP TÁC

2018 – hiện tại Giám đốc Điều hành – Phát triển Quan hệ Hợp tác, HSC
2014 – 2017 Đại diện tại Việt Nam, Công ty tư vấn Management Systems (Los Angeles, California)
2013 – 2014 Giám đốc Khối Tiếp thị & Xây dựng Thương hiệu, Ngân hàng Techcombank (TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)
2010 – 2013 Phó Tổng Giám đốc Marketing, Kinh Do Group (TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)
2005 – 2010 Giám đốc Ngành hàng, Unilever (TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)
2004 – 2005 Giám đốc Marketing, The Walt Disney Company (Los Angeles, California)

Ông LÂM HỮU HỔGIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

2007 - nay Kế toán trưởng, HSC
2005 – 2007 Nhân viên Công ty Dầu thực vật Cái Lân
1996 – 2003 Nhân viên Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam

 

Ông NGUYỄN CẢNH THỊNH GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – KHỐI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

2018 – Hiện tại Giám đốc Điều hành - Khối Khách hàng cá nhân, HSC
2016 - 2018 Giám đốc Phát triển kinh doanh - Khối Khách hàng cá nhân, HSC
2010 - 2016 Giám đốc Phòng giao dịch Lê Lai, HSC
2008 - 2010 Trưởng nhóm Quản lý Tài khoản Khách hàng Cá nhân - Phòng Kinh doanh môi giới, HSC
2006 - 2008 Nhân viên môi giới, HSC