Đội ngũ lãnh đạo

Ông JOHAN NYVENE TỔNG GIÁM ĐỐC

2007 – hiện tại Tổng Giám đốc
2010 – hiện tại Phó Chủ tịch câu lạc bộ CEO
2005 – 2007 Giám đốc chi nhánh Ngân hàng HSBC Hà Nội
1998 – 2005 Giám đốc Nghiệp vụ Tài chính Toàn cầu, HSBC Việt Nam tại TP. HCM
1990 – 1998 Giám đốc Nghiệp vụ Ngân hàng Quốc tế Corestates First Union Bank, Philadelphia, USA

Ông TRỊNH HOÀI GIANGPHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

2007 – hiện tại Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Chứng khoán HSC
2010 – hiện tại Phó Chủ tịch Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam
2005 – 2007 Giám đốc Nghiệp vụ Dragon Capital Markets Limited (DC)
2003 – 2005 Học MBA tại Hoa Kỳ, học bổng Fulbright
2001 – 2003 Chuyên viên tín dụng Ngân hàng Vietcombank
1995 – 2001 Chuyên viên kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng Vietcombank

Ông LÊ CÔNG THIỆNPHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hiện tại Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Điều hành khối Khách hàng Cá nhân Công ty Chứng khoán HSC
2010 – 2012 Giám đốc Điều hành khối Khách hàng Cá nhân Công ty Chứng khoán HSC
2008 – 2010 Giám đốc Khối Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, ANZ Việt Nam
2007 – 2008 Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Chợ Lớn
2004 – 2007 Giám đốc Khối Tài trợ thương mại - Thanh toán Quốc tế, ANZ Việt Nam
1998 – 2004 Giám đốc Bán hàng, Giám đốc Sản phẩm Tài trợ Thương mại - Thanh toán Quốc tế Citigoup/Citibank
1996 – 1998 Giám đốc Quan hệ khách hàng Deutsche Bank AG Tp. HCM, Việt Nam
1992 – 1996 Cán bộ tín dụng Ngân hàng Vietcombank, Việt Nam

Ông FIACHRA MAC CANAGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – KHỐI NGHIÊN CỨU

2008 – hiện tại Giám đốc điều hành bộ phận Nghiên cứu Khối Khách hàng Tổ chức Công ty Chứng khoán HSC
2007 – 2008 Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & Môi giới Công ty Chứng khoán Vina Securities
2006 – 2007 Giám đốc Nghiên cứu tại Quỹ đầu tư VinaCapital
2003 – 2004 Đồng sáng lập viên JCN Network - Công ty cung cấp thông tin trong lĩnh vực tài chính hàng đầu Nhật Bản
1997 – 2003 Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Ngân hàng WestLB, phụ trách thị trường Nhật Bản

Ông STEPHEN JAMES MCKEEVERGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – KHỐI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

2018 – nay Giám đốc Điều hành – Kinh doanh Nghiên cứu, HSC
2014 – 2016 Giám đốc bán hàng khu vực Châu Á, Mizuho Securities Asia
2009 – 2013 Giám đốc kinh doanh khu vực Hong Kong, Ngân hàng Standard Chartered
2006 – 2009 Giám đốc bán hàng tổ chức khu vực Châu Á, Goldman Sachs Asia
12/2006 – 2/2006 Giám đốc bán hàng tổ chức khu vực Châu Á, Lehman Brothers Asia 
7/1999 – 12/2006 Giám đốc Nghiên cứu truyền thông và Nghiên cứu khách hàng khu vực Châu Á, Lehman Brothers Asia 
   

Ông PHẠM NGỌC BÍCHGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - KHỐI TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

2016 – hiện tại

Giám đốc Điều hành - Khối tài chính Doanh Nghiệp HSC

   
2010 – 2014 Giám đốc Điều hành - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2007 – 2009 CEO - Công ty Prudential / Quản lý quỹ Eastspring Việt Nam
1994 – 2007 Giám đốc và Giám đốc Phụ trách công ty Quản lý Tài sản toàn cầu CIBC, Canada, Hồng Kông

 

Ông ARNOLD V. PANGILINANGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO

2012 – hiện tại Giám đốc Điều Hành Phòng Quản Lý Rủi Ro Công ty Chứng khoán HSC
2010 – 2011 Giám Đốc Tài Chính Công ty JSM Indochina.
2008 – 2010 Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ và Quản Lý Rủi Ro Công ty tư vấn Indochina Capital Tập đoàn Indochina Capital.
2003 – 2008 Giám Đốc Tài Chính Công ty DHL-VNPT Express Việt nam.
1997 – 2002 Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ và Quản Lý Tài chính Ngân hàng HSBC Việt nam.
1995 – 1997 Trưởng Phòng Hành chính và Kiểm Soát Tài chính Công ty xây dựng hàng đầu của Ý Ing. G. Rodio S.p.A.

Ông BẠCH QUỐC VINH GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KHU VỰC PHÍA BẮC

2007 – hiện tại Giám đốc Điều hành khu vực phía Bắc Công ty Chứng khoán HSC
2000 – 2007 Trưởng nhóm Kinh doanh, Trưởng Ban Kinh doanh chi nhánh tại Hà Nội, Giám đốc văn phòng Tổng Đại lý Prudential tại Nghệ An và Hà Tĩnh
1997 – 2000 Giám đốc bán hàng tại Coca Cola Hà Nội

Ông LÊ ANH QUÂNGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – PHÁT TRIỂN QUAN HỆ HỢP TÁC

2018 – hiện tại Giám đốc Điều hành – Phát triển Quan hệ Hợp tác, HSC
2014 – 12/2017 Giám đốc Điều hành, Management System (Los Angeles, California)
2013 – 2014 Giám đốc Marketing, Techcombank (TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)
2010 – 2013 Giám đốc Marketing, Kinh Do Group (TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)
2005 – 2010 Giám đốc Ngành hàng, Unilever (TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)
2004 – 2005 Giám đốc Marketing, The Walt Disney Company (Los Angeles, California)

Ông LÂM HỮU HỔGIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

2007 - nay Kế toán trưởng, HSC
2005 – 2007 Nhân viên Công ty Dầu thực vật Cái Lân
1996 – 2003 Nhân viên Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam