Thông tin liên hệ

Về Hoạt động Báo chí, Quan hệ Cổ đông, Trách nhiệm xã hội, vui lòng liên hệ:

Phòng Truyền thông

 •  Tầng 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

 •  (+84 28) 3823 3299 - Số máy lẻ: 124 

  Phòng Truyền Thông

 •  hsc.communication@hsc.com.vn

Về Dịch vụ Khách hàng Cá nhân, vui lòng liên hệ:

Khối Khách hàng Cá nhân

 •  Tầng 2, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

 •  (+84 28) 3823 3299 – Số máy lẻ: 5246

 •  individual@hsc.com.vn

Về Dịch vụ Khách hàng Tổ chức, vui lòng liên hệ:

Khối Khách hàng Tổ chức

 •  Tầng 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

 •  (+84 28) 3823 3299 – Số máy lẻ: 157

 •  institutional@hsc.com.vn

Về Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp, vui lòng liên hệ:

Khối Tài chính Doanh nghiệp

 •  Tầng 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

 •  (+84 28) 3823 3299 – Số máy lẻ: 333

 •  advisory@hsc.com.vn

Về Tuyển dụng, vui lòng liên hệ:

Phòng Nhân sự

 •  Tầng 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

 •  (+84 28) 3823 3299 – Số máy lẻ: 145

 •  recruitment@hsc.com.vn

Phiếu liên hệ

Vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới để gửi câu hỏi về Quan hệ cổ đông đến HSC.

Để bảo mật thông tin, vui lòng hoàn tất hộp xác thực bên dưới để giúp ngăn chặn việc đăng nhập tự động và giảm thư rác.