Liên hệ

  • Phòng Truyền Thông

  •  Tầng 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

  •  (+84 28) 3823 3299 (Ext. 124)

     hsc.communication@hsc.com.vn

Phiếu liên hệ

Vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới để gửi câu hỏi về Quan hệ cổ đông đến HSC.

Để bảo mật thông tin, vui lòng hoàn tất hộp xác thực bên dưới để giúp ngăn chặn việc đăng nhập tự động và giảm thư rác.