Mở tài khoản

Mở tài khoản trực tiếp

Quý khách đến các phòng giao dịch của HSC để mở tài khoản giao dịch chứng khoán với yêu cầu cung cấp giấy tờ như sau:

Đối với nhà đầu tư cá nhân trong nước: bản chính chứng minh nhân dân còn thời hạn hiệu lực

Đối với nhà đầu tư tổ chức trong nước:

  • Bản sao Giấy phép thành lập/ Giấy đăng ký kinh doanh
  • Bản sao giấy đăng ký mẫu dấu
  • Bản sao CMND/ Hộ chiếu của người Đại diện pháp luật
  • Bản sao CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có)

Lưu ý: tất cả các giấy tờ trên đều phải còn thời hạn hiệu lực, có chứng thực thời gian không quá 12 tháng.