Nộp / rút tiền

Nộp tiền

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Bước 1: Quý khách điền thông tin vào phiếu nộp tiền mặt theo hướng dẫn của nhân viên dịch vụ tại quầy giao dịch HSC.

Bước 2: Quý khách đưa phiếu cho nhân viên dịch vụ ký tên trên phiếu nộp tiền mặt, nhân viên dịch vụ HSC sau khi kiểm tra sẽ ký và chuyển lại cho quý khách phiếu nộp tiền mặt.

Bước 3: Quý khách đem phiếu nộp tiền vào Ngân hàng tại HSC để nộp tiền. Sau khi ngân hàng kiểm đếm xong, tiền sẽ được hạch toán vào tài khoản giao dịch chứng khoán của quý khách.