Giao dịch tại HSC

Giao dịch qua Nhân viên môi giới

HSC là công ty Môi giới chứng khoán có uy tín tại Việt Nam với đội ngũ lãnh đạo chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trên thị trường Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi cung cấp những danh mục đầu tư cá nhân có tính bảo mật cao và được thiết kế phù hợp với mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của từng khách hàng.

Mô hình dịch vụ cao cấp của HSC giành cho các nhà đầu tư cá nhân bao gồm bốn yếu tố mang tính giá trị gia tăng: Thông tin, Truy cập, Dịch vụ và Nguồn lực Vốn. Chúng tôi đảm bảo cung cấp một cách tốt nhất tất cả những yếu tố này nhờ năng lực nghiên cứu, khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và đội ngũ các chuyên viên môi giới tận tụy.

HSC là công ty Môi giới chứng khoán duy nhất trên thị trường vận dụng khái niệm Trung tâm Môi giới Khách hàng Cá nhân trên cơ chế các chuyên viên môi giới tư vấn trực tiếp cho khách hàng cá nhân ngay tại các phòng giao dịch của HSC.

Để đăng ký sử dụng dịch vụ, Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi:

  • Trực tiếp tại các phòng giao dịch của HSC; hoặc
  • Gửi yêu cầu đến địa chỉ support@hsc.com.vn; hoặc
  • Gọi điện thoại vào tổng đài +84-28 3823 3298 tại Tp.HCM hoặc +84-24 3933 4844 tại Hà Nội