Giao dịch tại HSC

Giao dịch qua Tổng đài

Quý khách hàng có nhu cầu đặt lệnh giao dịch hoặc đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm các chứng khoán đang sở hữu, quý khách có thể gọi vào tổng đài đăt lệnh số +84-28 3823 3298.

Quý khách có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây để làm quen với dịch vụ mới của chúng tôi:

1. Hướng dẫn đặt lệnh

 • Quý khách phải sử dụng số điện thoại đã đăng ký với HSC và phonecode (mật mã giao dịch qua điện thoại gồm 6 số được gửi vào email tại thời điểm kích hoạt dịch vụ) để thực hiện đặt lệnh;
 • Dùng số điện thoại đã đăng ký gọi vào tổng đài đăt lệnh số +84-28 3823 3298 .
 • Nhấn phím 1 để đặt lệnh.
 • Tổng đài yêu cầu Quý khách nhập mã tài khoản gồm 6 chữ số, sau đó nhấn phím #.
  Ví dụ: số tài khoản là 011C001234 -> Quý khách nhập: 001234#;
 • Tổng đài yêu cầu Quý khách nhập mật mã (phonecode) gồm 6 số, sau đó nhấn phím #.
  Ví dụ: mật mã là 555666, Quý khách nhập: 555666#;
 • Khi quý khách nhập đúng mã tài khoản và mật mã, cuộc gọi sẽ được chuyển đến Giao dịch viên.
 • Đối với lệnh MUA / BÁN, Quý khách đọc loại lệnh MUA / BÁN, Mã chứng khoán, Số lượng chứng khoán cần đặt lệnh, và Giá giao dịch. Giao dịch viên sẽ kiểm tra số dư tiền (lệnh MUA) hoặc chứng khoán (lệnh BÁN) và xác nhận tính hợp lệ của lệnh đặt, sau đó sẽ nhập lệnh vào hệ thống.
 • Đối với lệnh HỦY và lệnh ĐẶT LẠI (nếu có) của Quý khách, để tránh mất thời gian và đảm bảo quyền lợi của các khách hàng khác, Giao dịch viên sẽ ghi nhận lệnh HỦY và lệnh ĐẶT LẠI (nếu có) mà không đảm bảo các lệnh thực hiện thành công cho đến khi đã kiểm tra kết quả lệnh đặt ban đầu. Do tính khách quan của Phiên khớp lệnh liên tục, mong Quý khách thông cảm trong trường hợp lệnh cần hủy của Quý khách đã khớp lệnh thì lệnh HỦY và lệnh ĐẶT LẠI sẽ không còn giá trị.

2. Hướng dẫn đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm

 • Quý khách dùng số điện thoại đã đăng ký với HSC gọi vào tổng đài đăt lệnh số +84-28 3823 3298.
 • Nhấn phím 2 để đăng ký quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
 • Tổng đài yêu cầu Quý khách nhập mã tài khoản gồm 6 chữ số, sau đó nhấn phím #.
  Ví dụ: số tài khoản là 011C001234, Quý khách nhập: 001234#
 • Tổng đài yêu cầu Quý khách nhập mật mã gồm 6 số, sau đó nhấn phím #.
  Ví dụ: mật mã là 555666, Quý khách nhập: 555666#
 • Khi quý khách nhập đúng mã tài khoản và mật mã, cuộc gọi sẽ được chuyển đến Giao dịch viên.
 • Quý khách cung cấp đầy đủ thông tin: Họ tên khách hàng; Số tài khoản chứng khoán; Số CMND; Mã chứng khoán đăng ký quyền mua; và Số lượng cổ phiếu đăng ký mua.

3. Hướng dẫn nộp tiền mua và xác nhận đăng ký thành công

 • Quý khách có thể đăng ký quyền mua qua hai hình thức:
  Bằng tiền mặt: tài khoản đăng ký mua phải có đủ tiền mua
  Bằng sức mua: tài khoản đăng ký mua phải đủ sức mua và trị giá đăng ký mua dưới 1 tỷ đồng.
 • Quý khách cũng có thể nộp tiền bằng cách chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng chỉ định của HSC (tham khảo tại đây)
 • Sau khi đối chiếu đầy đủ thông tin Quý khách cung cấp, giao dịch viên sẽ thông báo xác nhận tính hợp lệ của đăng ký quyền mua cho quý khách.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ gọi đến số điện thoại +84-28 3823 3298.