Tài trợ giao dịch chứng khoán

Trong kinh doanh, một yêu cầu bắt buộc là sở hữu nguồn vốn cần có để thực hiện nhu cầu đầu tư. Tại HSC, chúng tôi cung cấp một loạt các công cụ tài chính để có thể đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình tài trợ vốn theo nhu cầu khách hàng.

Đội ngũ chuyên viên môi giới tận tụy của chúng tôi có thể hỗ trợ cho khách hàng các công cụ vay, mượn mà khách hàng chỉ có thể tìm thấy ở một công ty chứng khoán hàng đầu.