Quản trị doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng những chuẩn mực về Quản trị doanh nghiệp nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của Công ty, với mục tiêu đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và phát triển bền vững cùng với ngành nghề và xã hội.

Những tài liệu dưới đây cung cấp thông tin về hoạt động quản trị doanh nghiệp của chúng tôi:

 

Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực Quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng Quản trị doanh nghiệp tại HSC.

Ông VÕ VĂN CHÂUTRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

2009 – hiện tại Cố vấn Ban Điều hành ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín
2002 – 2009 Tổng Giám đốc ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông
1993 – 2002 Giám đốc Chi nhánh ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Ông ĐOÀN VĂN HINHTHÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

2007 – hiện tại Giám đốc Tài chính CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co-op
1997 – 2007 Kế toán trưởng Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Tp. HCM

Bà ĐẶNG NGUYỆT MINHTHÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

2009 – hiện tại Chuyên viên phân tích tài chính cao cấp của Dragon Capital