Công bố thông tin

CBTT 17.2017. Chính thức mở room nước ngoài tại HCM lên 100% từ 19/05/2017