Tin tức & Sự kiện

HSC được chấp thuận là thành viên giao dịch thị trường phái sinh tại HNX

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã cổ phiếu HCM, HOSE) nhận được Quyết định số 373/QĐ-SGDHN ngày 29/05/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)  về việc chấp thuận kết nối giao dịch trực tuyến, giao dịch từ xa thị trường chứng khoán phái sinh.

Theo đó, HSC phải chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, quy định về giao dịch và hạ tầng công nghệ thông tin kết nới đến HNX.

Được biết, HSC nằm trong 3 công ty chứng khoán đầu tiên nhận quyết định được phép giao dịch phái sinh tại HNX.

Theo quy định, các công ty chứng khoán (CTCK), ngân hàng thương mại muốn trở thành thành viên thị trường chứng khoán phái sinh ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về vốn điều lệ và tình hình tài chính cần có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến Sở GDCK và bảo đảm yêu cầu kết nối với hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của Sở GDCK.

Ngoài ra, điều kiện để các CTCK, ngân hàng thương mại cổ phần được phép giao dịch còn bao gồm:  có phần mềm phục vụ giao dịch, thanh toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng các quy định về quy trình nghiệp vụ và hoàn thiện các bước về hồ sơ, thủ tục đăng ký. Riêng với CTCK, các công ty này cần có trang thông tin điện tử đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin giao dịch chứng khoán phái sinh và thông tin công bố của CTCK.