Tin tức & Sự kiện

Chính sách Thuế cho Hợp đồng Tương lai

Căn cứ công văn số 11133/BTC-CST của Bộ Tài Chính ngày 21/08/2017 về chính sách thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng Hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh – HSC xin thông báo đến Quý khách quy định tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như sau:

Đối tượng áp dụng:

  • Cá nhân trong nước
  • Cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài
  • Đối với tổ chức trong nước được tính theo thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm khớp lệnh mua/bán Hợp đồng tương lai (HĐTL) của nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán hoặc thời điểm HĐTL đáo hạn.

Ví dụ:

Hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số cố phiếu VN30F1708 được xây dựng có hệ số nhân là 100.000 đồng. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của HĐTL này do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  công bố là 10%.

Lúc 9h sáng ngày 16/08/2017, nhà đầu tư A khớp lệnh mua 10 HĐTL VN30F1708 với giá là 750 điểm chỉ số.

Nhà đầu tư cá nhân A phải nộp số thuế TNCN trong giao dịch mua là:

750 x 100.000 x 10 x 10%/2 x 0.1% = 37.500 (đồng)

Lúc 10h sáng ngày 16/08/2017, nhà đầu tư A khớp lệnh bán 10 HĐTL VN30F1708, giá khớp lệnh của HĐTL nói trên lúc này giảm xuống còn 720 điểm.

Nhà đầu tư cá nhân A phải nộp thuế TNCN trong giao dịch bán này là:

720 x 100.000 x 10 x 10%/2 x 0.1% = 36.000 (đồng)

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

  • Email: support@hsc.com.vn
  • Tổng đài giao dịch qua điện thoại (028) 3823 3298 tại TP.HCM hoặc (024) 3933 4693 tại Hà Nội (nhấn phím 0)
  • Nhân viên quản lý tài khoản của Quý khách 

Trân trọng thông báo,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh