Tin tức & Sự kiện

THÔNG BÁO THAY ĐỔI QUY CHẾ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX) KỂ TỪ 05/11/2018

Căn cứ theo Quyết định số 653/QĐ-SG ngày 12/10/2018 của Sở GDCK Hà Nội (HNX) về việc ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở GDCK Hà Nội, HSC trân trọng thông báo đến Quý khách hàng các thay đổi  có hiệu lực từ ngày 05/11/2018 như sau::

1.       Bổ sung phiên giao dịch sau giờ từ 14h45’ đến 15h00’

-     Loại lệnh áp dụng: PLO (lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ)

-     Quy định lệnh PLO:

o   Lệnh PLO là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa. 

o   Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ.

o   Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.

o   Lệnh PLO không được phép sửa, hủy.

o   Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống. 

2.       Sửa quy định về giá đóng cửa 

Giá đóng cửa là mức giá thực hiện tại lần khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch (không tính các lệnh khớp trong phiên giao dịch sau giờ).

Trong trường hợp không có giá được xác định từ kết quả khớp lệnh trong ngày giao dịch, giá đóng cửa được xác định là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

3.       Sửa quy định về thời hiệu của lệnh LO

Lệnh LO có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc phiên định kỳ đóng cửa hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

4.       Bổ sung quy định giao dịch lô lẻ không được dùng để xác định giá đóng cửa

Các lệnh giao dịch lô lẻ không được sử dụng để xác định giá đóng cửa, giá tham chiếu, giá tính chỉ số.

Trân trọng,

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tp Hồ Chí Minh