Tin tức & Sự kiện

Thông báo bổ sung biểu phí phái sinh theo thông tư 127/2018/TT-BTC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) trân trọng thông báo bổ sung biểu phí hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số theo thông tư 127/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính như sau:

        1.  Chính thức áp dụng biểu phí HĐTL chỉ số tại Sở Giao Dịch và Trung Tâm Lưu Ký kể từ ngày 15/02/2019

             a. Phí trả cho Sở Giao Dịch Chứng Khoán

Loại phí

Mức phí

  Phí giao dịch HĐTL chỉ số

  3,000 đồng/hợp đồng

             b. Phí trả cho Trung Tâm Lưu Ký

Loại phí

Mức phí

  1. Phí quản lý vị thế

  3,000 đồng/hợp đồng/1 ngày

  2. Phí quản lý tài sản ký quỹ

  0.003% x Lũy kế số dư ký quỹ/tháng

  Tối đa 2,000,000 đồng/tháng

  Tối thiểu 400,000 đồng/tháng

Số dư ký quỹ dùng để tính toán là số dư ký quỹ cuối ngày.

Phí quản lý tài sản ký quỹ sẽ được thu vào ngày làm việc cuối cùng của tháng.

        2. Giữ nguyên biểu phí giao dịch HĐTL chỉ số tại HSC

Loại giao dịch

Mức Phí

  Giao dịch mở, đóng  

  Theo tổng khối lượng trong ngày

  1. Từ 01 hợp đồng đến 49 hợp đồng

  8,000 đồng/hợp đồng

  2. Từ 50 hợp đồng đến 249 hợp đồng

  6,000 đồng/hợp đồng

  3. Từ 250 hợp đồng trở lên 

  4,000 đồng/hợp đồng

  Đáo hạn hợp đồng

  8,000 đồng/hợp đồng

Lưu ý: phí trên chưa bao gồm thuế từ giao dịch và phí phải trả cho Sở Giao Dịch, Trung Tâm Lưu Ký

----------------------------------------------------------------

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

  • support@hsc.com.vn
  • ( (028) 3823 3298 tại TP.HCM hoặc
  • ( (024) 3933 4693 tại Hà Nội (nhấn phím 0)
  • Nhân viên quản lý tài khoản của Quý khách