Thông cáo báo chí

HSC - Top 5 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất 2020 trong nhóm vốn hóa lớn

Ngày 04/12/2020, trong khuôn khổ giải thưởng Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2020 do Ủy Ban Chứng khoán (SSC),  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và báo Ðầu tư Chứng khoán đồng tổ chức, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã chứng khoán HCM) tiếp tục được vinh danh  trong top 5 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất – nhóm vốn hóa lớn. Đây là năm thứ 4, HSC có tên trong danh sách giải thưởng danh giá này.

Theo Ban tổ chức, nội dung đánh giá quản trị công ty không chỉ dựa trên Báo cáo thường niên mà còn đánh giá các nguồn công bố thông tin chính thống khác. Bộ tiêu chí đánh giá quản trị công ty năm nay tiếp tục được xây dựng trên nguyên tắc quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và bộ tiêu chí đánh giá quản trị công ty khu vực ASEAN.

Giải thưởng nhằm vinh danh các doanh nghiệp có nhiều cố gắng, nỗ lực trong cải thiện chất lượng công bố thông tin bao gồm cả thông tin đăng tải trên website, công bố thông tin định kỳ/bất thường đầy đủ, chi tiết; cải thiện các báo cáo; cải thiện công tác tổ chức họp đại hội cổ đông thông qua thông tin cung cấp cho cổ đông hoàn chỉnh và đầy đủ, đặc biệt là việc thực thi vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong quản trị công ty. 

Tại HSC, hệ thống quản trị doanh nghiệp được xây dựng dựa trên các mục tiêu: minh bạch, sự ổn định tài chính và tối đa hóa các giá trị đem lại cho cổ đông, các mục tiêu này được thực hiện bằng việc áp dụng những thông lệ quản trị công ty tốt nhất và được giám sát chặt chẽ.

Về quản trị công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) chịu trách nhiệm soát xét các mục tiêu chiến lược của công ty, thông qua đó xem xét và đánh giá các nội dung chiến lược, sự thích ứng điều chỉnh thực thi chiến lược của ban điều hành trước các biến đổi của thị trường. Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán. HĐQT của HSC có sự tham gia của 2 thành viên độc lập, đồng thời tách biệt vai trò của chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo sự phân chia quyền hạn trong việc ra quyết định, tăng trách nhiệm và nâng cao tính độc lập trong hoạt động của HĐQT.

Tối ưu hóa giá trị cổ đông và nhà đầu tư

HSC luôn nỗ lực tối ưu hóa giá trị của cổ đông và nhà đầu tư thông qua việc đảm bảo thông tin minh bạch và cập nhật kịp thời trên các phương tiện thông tin bao gồm các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính năm  Báo cáo thường niên cũng như những thông tin đã được công bố định kỳ hàng quý và tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của công ty.

Quản trị rủi ro

Hệ thống quản trị rủi ro (QTRR) của HSC được xây dựng theo cơ cấu rủi ro ở 3 lớp: kinh doanh – vận hành – quản trị. Công tác giám sát QTRR cẩn trọng phù hợp với các ưu tiên chiến lược là cơ sở cho hoạt động kinh doanh của công ty. Sổ tay QTRR của HSC, xây dựng và ban hành từ năm 2012 thường xuyên được rà soát và cập nhật các thông lệ quản trị nhằm đảm bảo sự nhất quán với các hoạt động kinh doanh cũng như sự phù hợp với các chiến lược kinh doanh và tài chính của Công ty.

Phát triển bền vững

Đóng góp cho sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam là một trong những trách nhiệm quan trọng và tất yếu mà HSC đã, đang và sẽ hướng tới. HSC luôn là thành viên tiên phong và trở thành cầu nối giữa các công ty hàng đầu Việt Nam với cộng đồng đầu tư quốc tế tại các diễn đàn tìm hiểu thị trường Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng

Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám Đốc HSC chia sẻ: “Quản trị công ty tốt là một trong các yếu tố quan trọng để xây dựng nền tảng công ty vững mạnh, mang lại giá trị bền vững cho công ty đồng thời tạo ra các lợi thế cạnh tranh dài hạn và danh tiếng cho công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường vốn, nhờ đó hỗ trợ phát triển thị trường tài chính và thúc đẩy phát triển kinh tế. Mục tiêu quản trị công ty của chúng tôi là xây dựng môi trường của lòng tin, tính minh bạch và tính giải trình, các yếu tố cần thiết để thúc đẩy phát triển đầu tư dài hạn, sự ổn định tài chính và đạo đức trong kinh doanh, từ đó thúc đẩy tăng trưởng dài hạn công ty