CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM DO HSC PHÁT HÀNH

Mã CW Mã tài sản cơ sở  Loại CW Giá thực hiện Ngày đáo hạn Ngày giao dịch cuối cùng Tỷ lệ
chuyển đổi
Số lượng niêm yết Bản cáo bạch
CHPG2105  HPG  Call 42,000.0 VNĐ  09/08/2021 05/08/2021  2  5,000,000  Open
CSTB2103  STB  Call 18,000.0 VNĐ  09/08/2021 05/08/2021  2  5,000,000  Open
CTCB2103  TCB  Call 35,500.0 VNĐ  09/08/2021 05/08/2021  2  5,000,000  Open
CVHM2104  VHM  Call 98,000.0 VNĐ  09/08/2021 05/08/2021  10  5,000,000  Open
CVPB2103  VPB  Call 36,500.0 VNĐ  09/08/2021 05/08/2021  2  5,000,000  Open
CVRE2103  VRE  Call 32,000.0 VNĐ  09/08/2021 05/08/2021  4  5,000,000  Open
 CFPT2011  FPT  Call  48,000.0 VNĐ  01/04/2021  30/03/2021  5  5,000,000  Open
 CFPT2012  FPT  Call  51,000.0 VNĐ  04/05/2021  28/04/2021  5  5,000,000  Open
 CHPG2021  HPG  Call  25,000.0 VNĐ  01/04/2021  30/03/2021  2  5,000,000  Open
 CHPG2022  HPG  Call  27,000.0 VNĐ  04/05/2021  28/04/2021  2  5,000,000  Open
 CMBB2009  MBB  Call   16,521.7 VNĐ  01/04/2021  30/03/2021  1.7391  5,000,000  Open
 CMSN2011  MSN  Call   51,384.6 VNĐ  01/04/2021  30/03/2021  4.9408  1,000,000  Open
 CMWG2015  MWG  Call 100,000.0 VNĐ   10/05/2021  06/05/2021  10  5,000,000  Open
 CMWG2016  MWG  Call 108,000.0 VNĐ   10/06/2021  08/06/2021  10  5,000,000  Open
 CPNJ2009  PNJ  Call   57,556.7 VNĐ  01/04/2021  30/03/2021  7.9389  5,000,000  Open
 CREE2006  REE  Call 42,000.0VNĐ   10/05/2021  06/05/2021  4  5,000,000  Open
 CSTB2012  STB  Call  13,000.0 VNĐ  01/04/2021  30/03/2021  1   5,000,000  Open
 CTCB2010  TCB  Call  21,500.0 VNĐ  01/04/2021  30/03/2021  2  5,000,000  Open
 CVHM2009  VHM  Call  72,000.0 VNĐ  01/04/2021  30/03/2021  10  5,000,000  Open
 CVHM2010  VHM  Call  76,500.0 VNĐ  04/05/2021  28/04/2021  10  5,000,000  Open
 CVIC2006  VIC  Call  87,000.0 VNĐ  01/04/2021  30/03/2021  10  5,000,000  Open
 CVNM2013  VNM  Call   103,048.5 VNĐ  01/04/2021  30/03/2021  9.9085  5,000,000  Open
 CVPB2012  VPB  Call  23,000 VNĐ  01/04/2021  30/03/2021  2  5,000,000  Open
 CVPB2011  VPB  Call  24,000 VNĐ  04/05/2021  28/04/2021  2  5,000,000  Open
 CVRE2012  VRE  Call  26,500 VNĐ  01/04/2021  30/03/2021  4  5,000,000  Open
    

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

 

A. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA IPO CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

 

1. TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ MUA

 
TRÌNH TỰ NỘI DUNG
NĐT tiếp cận thông tin chào bán HSC công bố Thông báo Phát hành CW và Bản cáo bạch tại website https://www.hsc.com.vn
NĐT thực hiện đăng ký mua

Đăng ký trực tiếp: Đăng ký tại Trụ sở chính và Chi nhánh Hà Nội của HSC

Số lượng đăng ký mua: tối thiểu 10,000 chứng quyền

Bước khối lượng đặt mua: 1,000 chứng quyền.

NĐT thực hiện nộp tiền đăng ký

Chuyển khoản 100% giá trị đăng ký mua vào tài khoản ngân hàng của HSC:

Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 119-10-00-043895-1 - Với chứng quyền HPG-HSC-MET01
Tại ngân hàng: BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM
Nội dung: <Tên NĐT> <Số CMND> <SL CW> <Tên CW>

Ví dụ: Nguyễn Văn A, CMND 012020853, 10.000CW, MBB-HSC-MET01

HSC gửi kết quả đăng ký mua Sau khi kết thúc thời gian đăng ký mua, HSC sẽ thông báo tới KH kết quả đăng ký mua qua kênh:
Văn bản / Email / SMS / Điện thoại
HSC hoàn trả KH phần tiền đã đặt cọc cho số lượng đăng ký không thành công HSC thực hiện chuyển tiền vào TK KH đã đăng ký.
Hoàn tất phân phối

HSC tiếp tục tiến hành các thủ tục để thực hiện đăng ký Niêm yết, Đăng ký lưu ký tự động Chứng quyền vào TK NĐT.

Chứng quyền được chính thức giao dịch trên sàn Niêm yết.

 

2. ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ MUA

 

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 2, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM
Tel:  +84-28 3823 3299
Fax: +84-28 3823 3301

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tầng 2, Tòa Nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: +84-24 3933 4693
Fax:+84-24 3933 4822


3. THỜI GIAN PHÂN PHỐI

 
Nội dung Thời gian dự kiến
NĐT đăng ký mua và nộp tiền 14/07/2020
HSC thực hiện phân bổ số lượng đăng ký mua cho NĐT 15/07/2020
HSC thông báo kết quả cho NĐT và hoàn trả tiền cho NĐT đối với phần đăng ký không thành công 15/07/2020

 

4. HỒ SƠ NHÀ ĐẦU TƯ CẦN CHUẨN BỊ

Đối với cá nhân

 • 01 bản gốc "Phiếu Đăng ký Đặt mua Chứng quyền"
 • 01 bản photo CMND (NĐT mang theo bản gốc để đối chiếu).
 • 01 Giấy ủy quyền (nếu có).
 • 01 Bản gốc/bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ VSD & Hộ chiếu (dành cho NĐT nước ngoài).
 • 01 Giấy xác nhận từ ngân hàng về tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (FII) (dành cho NĐT nước ngoài).
 • 01 Bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản Nhà đầu tư đăng ký lưu ký chứng quyền tại CTCK không phải là HSC (nếu có).

Đối với pháp nhân

 • 01 bản gốc "Phiếu Đăng ký Đặt mua Chứng quyền"
 • 01 bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • 01 bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến thay đổi thông tin doanh nghiệp (nếu có).
 • 01 bản sao hợp lệ giấy CMND của người đại diện theo pháp luật.
 • 01 bản sao hợp lệ Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức.
 • 01 bản sao hợp lệ Giấy đăng ký mẫu dấu (nếu có)
 • 01 Bản gốc/bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ VSD (dành cho NĐT nước ngoài)
 • 01 Giấy xác nhận từ ngân hàng về tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (FII) (dành cho NĐT nước ngoài)
 • 01 Bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản Nhà đầu tư đăng ký lưu ký chứng quyền tại CTCK không phải là HSC (nếu có)

 

B. HƯỚNG DẪN MUA/BÁN CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM SAU KHI NIÊM YẾT

Nhà đầu tư giao dịch chứng quyền trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM tương tự như các mã chứng khoán cơ sở khác