• Quan hệ cổ đông

  CBTT 60&61.2020_Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ & Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

  Quan hệ cổ đông

  Xem thêm
 • Truyền thông

  Thông báo Lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 (28/08/2020)

  Truyền thông

  Xem thêm
 • Về HSC

  Tìm hiểu tổng quan về công ty HSC,
  Ban lãnh đạo, con người, văn hóa,
  các hoạt động và khám phá những
  nguyên tắc kinh doanh và thành tựu
  của chúng tôi.

  Về HSC

  Xem thêm
 • Trách nhiệm xã hội

  Trong mọi hoạt động chúng tôi luôn
  hướng đến việc tạo ra những giá trị
  và mang lại những ảnh hưởng tích cực

  TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

  Xem thêm
 • Tại sao chọn HSC?

  "Đúng người, đúng việc" dựa trên năng lực,
  chuyên môn và sở thích của ứng viên,
  HSC mang đến cho các ứng viên vị trí phù hợp.

  Cơ hội nghề nghiệp

  Xem thêm