Nộp / rút tiền

Chuyển tiền vào Tài khoản tại HSC

A. Đối với khách hàng mở tài khoản tại Hội sở và các PGD phía Nam

Trường hợp 1: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa - TP.HCM.
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 11910000465065
Tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011Cxxxxxx, chủ tài khoản ... ... (ghi rõ họ tên)

Trường hợp 2: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng HDBank
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 0687 0407 0000941
Tại ngân hàng HDBank, TP.HCM
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011Cxxxxxx, chủ tài khoản ... ... (ghi rõ họ tên)

Trường hợp 3: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng Vietcombank
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 007.100.395.3218
Tại ngân hàng VCB HCM
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011Cxxxxxx , chủ tài khoản ... ... (ghi rõ họ tên)

Trường hợp 4: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng EXIMBANK SG
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 1401.1485.1023.180
Tại ngân hàng EIB SG
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011Cxxxxxx, chủ tài khoản ... ... (ghi rõ họ tên)

Trường hợp 5: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng Techcombank HCM
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 1022.1485.904.012
Tại ngân hàng TCB HCM
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011Cxxxxxx , chủ tài khoản ... ... (ghi rõ họ tên)

Trường hợp 6: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng ACB HCM.
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 417.684.99
Tại ngân hàng ACB HCM
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011Cxxxxxx, chủ tài khoản ... ... (ghi rõ họ tên)

Trường hợp 7: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng Maritimebank (NH Hàng Hải).
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 040.0101.004.6244
Tại ngân hàng MARITIMEBANK HCM
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011Cxxxxxx, chủ tài khoản ... ... (ghi rõ họ tên)

Trường hợp 8: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng Sacombank (NH Sài Gòn Thương Tín).
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 0600.0811.6051
Tại ngân hàng Sacombank - CN HƯNG ĐẠO - HCM
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011Cxxxxxx, chủ tài khoản ... ... (ghi rõ họ tên)

Mọi thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ qua số điện thoại +84-28 3823 3298 Nhấn phím 0

B. Đối với khách hàng mở tài khoản tại Chi nhánh Hà Nội và các PGD phía Bắc


Trường hợp 1: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng BIDV
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận:  Chi nhánh HN - Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 211.10.00.020.743.7
Tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Nội
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011Cxxxxxx, chủ tài khoản  ... ... (ghi rõ họ tên)


Trường hợp 2: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng HDBank
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận:  Chi nhánh HN - Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 020.704.070.000.126
Tại ngân hàng HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011Cxxxxxx, chủ tài khoản  ... ... (ghi rõ họ tên)


Trường hợp 3: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng Vietcombank
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận:  Chi nhánh HN - Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 0301.000.86.26.68
Tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hoàn Kiếm
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011Cxxxxxx , chủ tài khoản ... ... (ghi rõ họ tên)


Trường hợp 4: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng Techcombank
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận: Chi nhánh HN - Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 115.2666.6666.066
Tại ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Ba Đình
Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản số 011Cxxxxxx, chủ tài khoản  ... ... (ghi rõ họ tên)

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ qua số điện thoại +84-24 3933 4844 (nhấn phím 0)

 

Lưu ý:

1. Trường hợp tiền của Quý khách được ngân hàng hạch toán vào tài khoản tổng của HSC sau 17:00 các ngày làm việc trong tuần hoặc vào ngày nghỉ/ngày lễ, Công ty sẽ tiến hành hạch toán tiền vào tài khoản chứng khoán của Quý khách tại HSC vào ngày làm việc kế tiếp.

2. Thời điểm HSC hạch toán tiền vào tài khoản chứng khoán là cơ sở cho việc tính toán lãi vay/lãi tiền gửi trên tài khoản của Quý khách